Eva
De eerst barende, jij bent al hun moeders
Zorgzaam dragend, het eerste zaad der aarde
Onbekend nog, reeds van ongekende waarde
Mens en baken voor al zijn nieuwe broeders
Met list en vrucht, is de aarde zo verdeeld
Jalousie, jou eigen vlees, hun eerste zonde
Slaat Kain, Abel tegen God`s gegeven gronde
“Vader! Zijn dit de mensen naar uw beeld?”
Jou ooit zachte handen kleuren grijs en stroef
en met Abel alle kracht en hoop begroef
aan Adam’s zij naar de rode aarde staren
Maar wat beloofd is zal uw vader geven
En zal uw moederschoot vol van leven
mooie dochters en sterke zonen baren
Uit de bundel Jezus Moeders