Ergens een haakje inslaan. Ambtenaren jargon. Deze week publiceerde het magazine Willem een lijst met gebruiken en uitspraken van ambtenaren, waarna Halbe Zijlstra er een sterk voorbeeld aan toe voegde.

De Willem, tot deze week had werkend Nederland nog nooit van het magazine gehoord, maar het blijkt een ambtenaren magazine; “met de focus op ambtenaren vanaf schaal 8”. Wat een heerlijke focus, hah. Niet de doorsnee ambtenaar, maar een politiek incorrecte selectie op basis van salaris! Want ook binnen de ambtenarenmagazines is het haai en baai. Maargoed, terug naar de inhoud van dit tijddodende magazine; de term “ergens een haakje in slaan” werd toegelicht. Het blijkt politiek jargon voor het handig switchen van onderwerp. Iemand heeft een onderwerp, en via een tactische opmerking, of ogenschijnlijk vergelijkbaar idee, het licht naar jou speerpunt verplaatsen.

Om het allemaal wat concreter te maken voor de man van de straat, zoals u en ik, gaf Halbe Zijlstra woensdag een passend voorbeeld van dat haakje. Na alle ophef over de Bulgarenfraude en gebrek aan vertrouwen in Frans Weekers deze week, bleek maar weer eens al te goed dat er door de bomen van toeslagen en uitkeringen veel wildgroei en illegale houtkap is. Het is trouwens te hopen dat Weekers, die van fraude niets wist, wel weet hoe hij een obstinaat ministerie moet aanpakken, dat hem blijkbaar bij het minste foutje pootje wil lichten. Maar dat zal Halbe worst zijn, hij kon er deze woensdag gemakkelijk een haakje in slaan, door de fraude aan te grijpen als opstapje voor toeslagenfraude van de rest van Nederland.

Halbe haakte in op de fraudes die er zijn en opperde om als alternatief alle toeslagen die er zoal zijn af te schaffen. Helder idee Halbe. Als er geen toeslagen zijn, dan is er ook geen fraude. Hij zette zijn idee kracht bij met de mooie volzin “het huidige stelsel heeft zicht ontwikkeld tot een fraudegevoelige moloch. Ik denk dat we het belastingstelsel moeten herzien, zodat we de noodzaak van toeslagen er helemaal uithalen. Eerst belasting innen en het vervolgens teruggeven via toeslagen is onzinnig rondpompen van geld”

Door het aan te halen lijkt het misschien alsof ik er de spot mee wil drijven, dat is dit keer niet zo. De opmerking van Halbe snijdt hout. Er is een enorme hoeveelheid aan toeslagen ontstaan en gezien deze ook allemaal inkomensafhankelijk zijn, word er veel geld rondgepompt dat aan het einde van de rekening ongeveer het zelfde bedrag oplevert. Dat Halbe een ballonnetje oplaat met een haakje eraan is prima, maar de omvang van de ballon is immens, en de timing slecht. Het is prompt dezelfde dat we van het CPB horen dat we nog steeds in een recessie zitten en dat er nog weinig schot in zit. Halbe heeft zeker een mooi punt om een haakje in te slaan, maar om er dan het complete belastingstelsel aan op te hangen wekt weinig sympathie. Iedereen snapt dat toeslagen beter direct met de inkomstenbelasting verrekend kan worden, scheelt veel papierwerk, veel administratieve ambtenaren en veel ergernis. Maar niet nu Halbe, er is een sterk groeiende groep die momenteel de toeslagen hard nodig heeft om de maand om te krijgen, die zitten niet enthousiaste hervormingen te wachten!

Wat Halbe de komende weken ingefluisterd zal krijgen, is dat door het systeem van belasting innen, en vervolgens iedereen zelfs zijn toeslagen laten uitzoeken, er aanzienlijke bedragen aan de staatstrijkstok blijven hangen. Voor elke Nederlander die niet precies weet wat er aan toeslagen te vangen valt, blijven de eurootjes lekker in de schatkist. Nu komt er meer binnen dan dat er aan toeslagen uitgekeerd wordt.

Als we dat afschaffen Halbe, waar moeten dan al die ambtenaren en het magazine Willem van betaald worden?